Aylık Etkinlikler
Haftanın Dijital Hikayesi
"Mücadele Ruhu - Gül Yalçın Çakmaklı" Dijital Hikayeler, Hacettepe Üniversitesi kurumsal internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından dolaşıma giriyor.
25.08.2022 10:00 | Diğer
Haftanın Dijital Hikayesi
"Keyifle Çalışmak - Gökhan Akçapınar" Dijital Hikayeler, Hacettepe Üniversitesi kurumsal internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından dolaşıma giriyor.
01.09.2022 10:00 | Diğer
Haftanın Dijital Hikayesi
"Zaman Zaman - Bilgesu Gelbal" Dijital Hikayeler, Hacettepe Üniversitesi kurumsal internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından dolaşıma giriyor.
08.09.2022 10:00 | Diğer
Haftanın Dijital Hikayesi
"Zaman Zaman - Bilgesu Gelbal" Dijital Hikayeler, Hacettepe Üniversitesi kurumsal internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından dolaşıma giriyor.
08.09.2022 10:00 | Diğer
Eğitimde Yeni Bir Yöntem: Oyunlaştırma
Dijital yerliler olan yeni neslin öğrenme süreçlerine katkı sağlayan, eğlenirken öğrenmenin mümkün olduğu OYUN”LAŞTIRMA yöntemine dikkat çekilmektedir. Oyunlaştırma, hemşirelik eğitiminde nispeten yeni bir kavramdır ve öğrenme becerisini geliştirerek motivasyonu artırır. Düzenlenen etkinlikte oyunlaştırılmış öğrenme yolculuğunda size rehberlik edecek temel bilgiler örneklerle sunulacaktır.
13.09.2022 13:00 | Konferans / Seminer
Haftanın Dijital Hikayesi
"Rahaf - Yalancı Sarma" Dijital Hikayeler, Hacettepe Üniversitesi kurumsal internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından dolaşıma giriyor.
15.09.2022 10:00 | Diğer
Haftanın Dijital Hikayesi
"Birlikte Bir Yol - Müge Aksu" Dijital Hikayeler, Hacettepe Üniversitesi kurumsal internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından dolaşıma giriyor.
22.09.2022 10:00 | Diğer
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'na Göre Evlat Edinme ve Türleri
Hacettepe Hukuk Seminerleri’nin on altıncı etkinliği, 22 Eylül 2022 saat 13:30’da İmge Hazal YILMAZ TEKİN’in “4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'na Göre Evlat Edinme ve Türleri” konulu sunumu ile Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
22.09.2022 13:30 | Konferans / Seminer
UNİ 101 "Üniversite Yaşamına Giriş" Dersi
Hacettepe ailesine yeni katılacak öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanan “Üniversite Yaşamına Giriş” dersi 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecektir.
26.09.2022 10:00 | Eğitim
Türkiye’deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma
Türkiye’deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma araştırma projesi bulguları çalıştayı 29 Eylül’de gerçekleşecektir.
29.09.2022 13:30 | Kongre / Sempozyum