Etkinlikler / Kongre / Sempozyum
İç Mimarlık ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar
Mekan tasarımı ile doğrudan ilişkili görülen geçici veya kalıcı barınma konusunun öncelikli olarak ele alındığı; disiplinler arası ilişkilerin saptanacağı, geliştirileceği ve ileriye dönük hedeflerin belirginleştirileceği ortak bir çalışma ve fikir üretme toplantısı gerçekleştirilecektir.
24.03.2023 09:00 | Kongre / Sempozyum