Etkinlikler / Konferans / Seminer
Göçün 60. Yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe Öğretimi
Hacettepe Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
17.06.2021 10:00 | Konferans / Seminer