Yükseköğretimde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlı Dönüşüm İçin Eğitimde Adalet Yaklaşımı
21.05.2024 / Eğitim

Bu seminerde, yükseköğretim programlarında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlı Dönüşüm için ‘Eğitimde Adalet Yaklaşımı’nın gerekliliğine ve yükseköğretim programlarına entegrasyonuna yönelik kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin paylaşılmasi amaçlanmaktadir.  Seminer kapsamında, ‘Eğitimde Adalet’ kavramına yönelik kuramsal çerçeve verildikten sonra, İngiltere bağlamında yürütülen JustEd Projesi kapsamında geliştirilen Eğitimde Adalet Yaklaşımı ve bileşenleri ile Eğitimde Adalet Yaklaşımının öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonunun temel dayanakları açıklanacak, farklı uygulama örnekleri sunularak seminer tamamlanacaktır.

Kayıt için tıklayınız.