Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 4: Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Aracılığıyla STEM Eğitiminin Dönüşümü
08.12.2023 / Eğitim

STEM eğitimini oluşturan disiplinlerden biri olan fen ve matematik eğitimi K12 düzeyinde zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Bu disiplinlerden farklı olarak teknoloji ve mühendislik eğitimi çoğu ülkede seçmelidir. STEM eğitiminde teknoloji, gerçek yaşam problemlerini çözmek için teknolojik bilgi ve becerilerin kullanılmasını sembolize eder (Sanders, 2012) ve ahşap el sanatı çubuklarından tutkal tabancalarına, bilgi ve iletişim teknolojilerinden programlama araçlarına kadar geniş bir aralığı temsil eder (Özdinç ve Mumcu, 2021). STEM eğitimi, okullarda programlamanın hızla artan popülaritesi ve bilgi işlemsel düşünme (BİD) becerilerinin yükselişiyle evrilmeye başlamıştır (English, 2016). Son yıllarda bilgisayarsız, blok tabanlı, metin tabanlı ve fiziksel programlama etkinlikleri STEM eğitiminde ön plana çıkmaktadır (Markandan vd., 2022). Özellikle uygulamalı etkinlikler (örneğin; Gerosa vd., 2022) ve maker hareketlerini içeren öğrenme etkinliklerinde (örneğin; Yin vd., 2022) fiziksel programlamanın kullanıldığı robotik etkinlikler giderek yaygınlaşmaktadır. Bu webinar, bilgisayar bilimleri eğitiminin STEM eğitimini nasıl dönüştürdüğünü STEM eğitimi çalışmaları ve araştırma trendleri çerçevesinde açıklayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.