PYTHON EĞİTİMİ-3
29.05.2023 / Konferans / Seminer

Python araştırmacıların elde ettikleri sağlık verilerini analiz etme, veriler arasındaki ilişkileri tanımlama ve çıkarımda bulunmada kullanılan popüler programlama dillerindendir. Bu eğitimde katılımcılara Python hakkında temel bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca veri türlerini ve değişkenlerini kullanarak verileri temsil etme ve saklama, koşul ve döngüleri kullanma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır. İlgili veri koleksiyonlarını depolamak için listeler, kümeler, sözlükler gibi karmaşık veri yapıları anlatılacaktır. Özel işlem fonksiyonlarının tanımlanması ve işlevsel hale getirebilmesi hakkında bilgiler verilecektir.

Seminere katılmak için tıklayınız

Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen güncel ve önceki seminerler için tıklayınız.