Kore Dalgası Çalışmaları Paneli ve Çalışma Grubu Toplantısı
07.10.2022 / Konferans / Seminer

Kore Dalgası Çalışmaları Paneli ve Çalışma Grubu Toplantısı Kore Kültür Merkezi-Ankara’nın “Türkiye’de 2022 yılında Kore Kültürü ile İlgili Etkinlik veya Proje Yapacaklara Destek” kapsamında desteklenmiştir. Bu etkinliğin temel amacı Türkiye’de son yıllarda hızla popülerliği artan Güney Kore popüler kültür ürünlerinin, medya, kültür ve müzik çalışmaları bağlamında önemini ortaya koyan bir toplantı düzenlemektir. Bu toplantı ile Türkiye’de Kore Dalgası çalışan akademisyenlerin birbirleri ile tanışması, karşılıklı fikir alışverişinde bulunması ve Kore Dalgası kültürel üretimlerinin kültürel ve toplumsal alandaki karşılıklarının akademik bir zeminde nitelikli bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  Panele 7 Ekim 2022 trihinde 9.30-12.30 arasında Beytepe’de K Salonunda gerçekleşecektir.

İletişim: koredalgasicalistayi@gmail.com