İlaç Nanopartikülleri ve Nanokompozitlerin Üretiminde Son Gelişmeler
16.08.2022 / Konferans / SeminerNew Jersey Institute of Technology (NJIT) Kimya ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Parçacık Mühendisliği ve Eczacılık Nanoteknoloji Laboratuvarı'nda araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Ecevit Bilgili, İlaç Nanopartikülleri ve Nanokompozitlerin Üretiminde Son Gelişmeler başlıklı seminer verecektir.

Yerbilimleri Binası Baysal Batman Seminer Salonu
16 Ağustos 2022 Salı Saat 14:00

Dr. Ecevit Bilgili, NJIT Kimya ve Malzeme Mühendisliği bölümünde profesör ve yardımcı başkandır. Parçacık Mühendisliği ve Farmasötik Nanoteknoloji Laboratuvarı, gelişmiş işlevselliklere sahip farmasötikler gibi yüksek katma değerli ürünler için formülasyonlar ve süreçler tasarlama konusunda araştırmalar yürütmektedir. Araştırma ilgi alanları, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yaklaşımlar, nanokompozit mikropartiküller ve amorf katı dispersiyonlar yoluyla ilaç nanoparçacıklarının oluşumu sırasında yer alan mekanizmaların temel bir anlayışının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu akademik görevinden önce, Dr. Bilgili, 2004–2009 yılları arasında Merck & Co., Inc.'de Ar-Ge ve Farmasötik Ticarileştirme Teknolojisi Departmanında Baş Geliştirme Mühendisi olarak çalıştı. Dr. Bilgili, Particle Technology Community'nin tanınmış bir üyesidir. AIChE Parçacık Teknolojisi Forumu'nun seçilmiş İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca AIChE Area3a: Particle Production and Characterization'ın Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Dr. Bilgili, yaklaşık 100 hakemli dergi makalesi, 5 ABD patenti ve çeşitli buluş açıklamaları yazmıştır. 120+ ulusal/uluslararası konferans sunumu ve 30+ davetli konuşma yaptı. Dr. Bilgili, Advanced Powder Technology'de Yardımcı Yönetici Editör, Pharmaceutics and Powders dergilerinde Editör ve Pharmaceutical Research'te Yayın Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. NJIT'den çok sayıda Öğretimde Mükemmellik Ödülü ve AICHE'den Parçacık Teknolojisinde George Klinzing En İyi Doktora Tezi Ödülü'nün sahibidir.