İç Mimarlık Eğitiminde Öncelikli Alanların Tespiti ve Değerlendirilmesi Çalıştayı
13.12.2021 / Kongre / Sempozyum

Çalıştayda, İç Mimarlık alanında öncelikli olarak araştırılması, analiz edilmesi, çözüm üretilmesi ve öneriler geliştirilmesi gereken konu başlıklarının, farklı bakış açılarıyla zengin bir tartışma ve paylaşma ortamında saptanması amaçlanmaktadır. 

Başvuru: ict.calistay.21@gmail.com

Son Başvuru Tarihi: 09.12.2021