EUROSOMT'tan Yaygınlaştırma Toplantısı
26.11.2021 / Konferans / Seminer

Bu projenin hedefleri arasında, yaşam boyu tıp eğitimi için özgün teknolojiler kullanarak 3 boyutlu tıbbi modeller ve yenilikçi uygulamalar üretmek, bu model ve uygulamalarla eğitim kurmak, International Continence Society çatısı altında teknoloji tabanlı bir okul kurmak, Avrupa tıp eğitiminde 3D teknolojisinin farkındalığını artırmak yer alıyor. Hastaya özel 3D yeniden yapılandırılmış baskılı modeller ve sanal gerçeklik modelleri kullanılarak Avrupa Simülasyon Tabanlı Standart Fonksiyonel Ürolojik Cerrahi Müfredatı oluşturulması EuroSOMT'un en öncelikli odak noktası.

Sonuçlar: Hasta/kadavra radyolojik verileri kullanılarak hastaya özel CT ile yeniden yapılandırılmış 3D yazıcı modellerinin ve kadavra cerrahi modellerinin üretilmesi, aynı 3D modelleme taramalarından VR/AR modellerinin oluşturulması, eğitimin standardizasyonu, uygun bir müfredat oluşturulması ve öğrenciler ve kursiyerler için değerlendirme formlarının oluşturulması, web tabanlı bir eğitim (E-öğrenme) modülü oluşturulması ve eğitim oturumlarının değerlendirilmesi. Bu başlangıç ​​müfredatı için erkek askı implantı ve yapay üriner sfinkter implantı gibi bazı temel prosedürler seçilmiştir.

Prof. Dr. Frank Van der Aa
UZ Leuven Hastanesi Kliniği Üroloji Bölüm Başkan Vekili
KU Leuven, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
KU Leuven adına EuroSOMT Araştırmacısı

Prof. Dr. Ben Van Cleynenbreugel
UZ Leuven Hastanesi Kliniği Üroloji Bölüm Başkanı
KU Leuven, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
KU Leuven adına EuroSOMT Araştırmacısı

Prof. Dr. Emre Huri
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı
KU Leuven, Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü'nde Ziyaretçi Profesör
EuroSOMT Proje Yöneticisi

PROGRAM

Moderatör: Frank Van Der Aa

08.00-08.05
Introduction and welcome
Frank Van Der Aa,

08:05-08:15
Research-based 3D medical printing and 3D VR applications in urology
Emre Huri

08:15- 08:25
Male sling and AUS: How I do it and How I train it?
Frank Van Der Aa

08:25- 08:35
My experience of 3D modeling in urology
Ben Van Cleynenbrugel

08:35- 09:00
Interactive Discussion with 3D Modeling and Printing Unit in
UZ Leuven and EuroSOMT Team

Zoom Bağlantısı
Meeting ID: 991 9574 1572
Passcode: 836518