Eğitsel Oyunla Yaşam Kalitemizi Artırma Stratejileri
22.11.2023 / Eğitim

Yaşam kalitesi kavramını Dünya Sağlık Örgütü “bireyin amaçları, standartları, endişe ve beklentileri doğrultusunda, içinde bulunduğu kültürel yapı ve değer kalıplarının tamamı içerisinde kendini algılayışı” olarak tanımlamaktadır.  Ayrıca bu kavramın bireyin fiziksel ve psikolojik olarak iyi olma, özgürlük gibi pek çok şeyden etkilenme durumunu da içinde barındırmaktadır. Bireyin yaşam kalitesinin sağlıklı olmasının yanı sıra aktif bir sosyal hayatının olmasına ve psikolojik olarak da kendisini iyi hissetmesine ayrıca yaşamış olduğu hayattan ne derece memnun olduğuna bakılarak bireyin yaşam kalitesinin açıklamasının yapılabileceğini ifade etmektedir.  Dolayısıyla, bireyin bütüncül gelişiminin desteklendiği fiziksel aktiviteleri de içeren eğitsel oyunlar yaşam kalitesi üzerine katkı getireceği düşünülebilinir. Eğitsel oyun etkinlikleri, bireyin bedensel, psiko-motor, dil, duygusal, zihin ve sosyal gelişimine katkı getirdiği yapılan birçok çalışma ile ortaya konmuştur. Gençlerin kendi bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı getiren ve kendi potansiyellerini keşfetmeye yarayacak olan eğitsel oyunlara bir de yaşam kalitesinin iyileştirilmesi açısından bakmalarına katkı sağlayacak stratejilerin tartışılması bu sunumun amacıdır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.