Eğitimde Eleştirel Yaklaşımlar- Eleştirel Pedagoji
16.05.2024 / Eğitim

Bu seminer kapsamında sırasıyla eleştirel kuram, eğitimde eleştirel kuramlar ve eleştirel pedagojiye dair bir giriş niteliği taşıyan temel bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Özellikle eleştirel pedagojinin ortaya çıkışı, gelişimi ve yayılışının ardındaki temel motivasyon, gelişimine katkı sağlayan teorisyenler ile bunların düşünce ve uygulamaları çerçevesinde ele alınacaktır. 1960’larda Paulo Freire’nin katkılarıyla gelişmeye başlayan Eleştirel Pedagoji, eğitimsel metodoloji, politik bakış ve pratik deneyim açısından çok farklı kollara ayrılmaktadır. Ancak benzer veya ortak bir kavramsal terminoloji kullanılmaktadır; bu kavramsal terminolojiye de seminer kapsamında yer verilecektir. Ayrıca Eleştirel Pedagoji bağlamında Türkiye eğitim sistemi de analiz edilecektir. Amaç, katılımcılara, eğitimde eleştirel yaklaşımlara ve eleştirel pedagojiye dair genel bir bakış açısı kazandırmaktır. 

Kayıt için tıklayınız.