Dijital Dönüşüm Çağında Yapay Zekânın Dayanılmaz Hafifliği
17.04.2024 / Eğitim

Yeni teknolojiler ve özellikle de yapay zekâ teknolojileri son yıllarda sanayide devrim niteliğinde değişimlere yol açmış durumdadır. Bu teknolojiler günümüzde eğitimi yeniden tasarlamayı ve bu bağlamda yeni politikalar geliştirmeyi zorunlu hale getirmiş bulunmaktadır. Bu yeni durum gelecekle ilgili birtakım kaygıları da beraberinde getirmektedir. Başka bir ifadeyle geleceğin eğitimi mi yoksa eğitimin geleceği mi şeklindeki tartışmalar öngörülemeyen gelecek şeklinde seslendirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda bu etkinlikte eğitimin geleceğine ilişkin olarak yapay zekâ teknolojilerinin olası yansımaları ele alınarak özellikle yapay zekâ gibi yeni teknolojilerin öğrenme-öğretme süreçlerini zenginleştirmeye ve daha etkin kılmaya yönelik katkıları tartışılacaktır.

Kayıt için tıklayınız.