Çocukluk Çağı İnterstisiyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Yaklaşımlar
30.11.2023 / Diğer

30 Kasım 2023 tarihinde Prof Dr Nural Kiper Emeklilik Töreni ve Onuruna “Çocukluk Çağı İnterstisiyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Yaklaşımlar” Toplantısı düzenlenecektir. Etkinlik Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yunus Müftü Konferans Salonu’nda 9.30-17.30 saatleri arasında yapılacaktır. Toplantıda 9.30- 12.00 saatleri arasında emeklilik töreni düzenlenecek, ardından 14.00-17.30 saatleri arasında Çocukluk Çağı İnterstisiyel Akciğer Hastalıklarında güncel gelişmeler konunun uzmanları tarafından tartışılacaktır.