Atılganlık
16.04.2024 / Eğitim

Sosyal bir varlık olarak insanlar yaşamını devam ettirmek, fizyolojik, psikolojik ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için çevresiyle sürekli bir biçimde etkileşim halindedir. Kişiler, çevresiyle kurduğu bu etkileşimler içerisinde duygu, düşünce, istek ve ilgilerini pasif, saldırgan, manipülatif ve atılgan gibi çeşitli ve kendine özgü davranış biçimleri ile ifade ederler. Atılganlık, bireyin olumlu ve olumsuz duygu, düşünce ve arzularını başkalarının haklarını gözeterek ve bu konuda kaygı ve suçluluk duymaksızın doğrudan, etkili ve uygun bir biçimde ifade edebilmesidir. Atılganlık, kişiler arası ilişkilerde istendik bir davranış tarzıdır ve kişiyi, kişiler arası iletişimde etkin kılmaktadır. Bu söyleşide katılımcıların, kişiler arası ilişkilerinde kullandığı atılganlık becerilerine yönelik kendi davranış özellikleri ile tanışması, atılgan davranış sergileme becerisini destekleyebilecek bazı tekniklerin (ben dilini kullanma, uygun istekte bulunma, hayır diyebilme) farkına varması amaçlanmaktadır.

Kayıt için tıklayınız.