Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi Etkinlikleri Devam Ediyor
PDR Seminerleri 3: Psikolojik Farkındalık
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi Etkinlikleri Devam Ediyor
Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 5: Yükseköğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi Etkinlikleri Devam Ediyor
PDR Seminerleri 4: Yakın İlişkilerde İstismar
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi Etkinlikleri Devam Ediyor
Yaşam Becerileri Seminerleri 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi Etkinlikleri Devam Ediyor
Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 6: Grup Çalışması Tasarlama ve Değerlendirme
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi Etkinlikleri Devam Ediyor
PDR Seminerleri 5: 21. Yüzyıl Becerileri ve Sosyal Duygusal Öğrenme
Hacettepe Sanat Müzesi Sanal Dünyada
Hacettepe Sanat Müzesi, “Sanal Müze” ile 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü'nde ziyaretçileri ile buluşuyor.
PDR Seminerleri 3: Psikolojik Farkındalık
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi'nin 1 Aralık tarihindeki online seminer konuğu Uzm. Psk. Zeynep Biricik Özkan
01.12.2021 14:05 | Konferans / Seminer
Çok Küçük Prematüre Bebeklerin Nörogelişimsel İzlemi
Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi katkılarıyla düzenlenen Çok Küçük Prematüre Bebeklerin Nörogelişimsel İzlemi başlıklı toplantıda aşırı pretermlerin nörogelişimsel sorunları anlatılacaktır.
01.12.2021 19:30 | Konferans / Seminer
İklim Değişikliği, Orman Yangınları ve Ekosistem Değişiklikleri
Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 2 Aralık tarihindeki online seminer konuğu Prof. Dr. Murat Türkeş
02.12.2021 12:00 | Konferans / Seminer
Kuazi-kristaller: ne rastgele ne de periyodik olan düzenli yapılar
Metaller periyodik (kristal) yapılar oldukları için elektrik ve ısıyı iletirler. Elmas da mükemmel bir şekilde kendini tekrar eden (kristal, periyodik) bir yapıdır. Peki bir yapı Fibonacci sayılarını takip ediyorsa ne olur? Bilkent Üniversitesi’nden M. Özgür Oktel konuğumuz oluyor.
02.12.2021 14:00 | Konferans / Seminer
Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 5: Yükseköğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi'nin 3 Aralık tarihindeki online seminer konuğu Doç. Dr. Yeşim Çapa
03.12.2021 14:05 | Konferans / Seminer
Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünün Kuruluşunun 50. Yılı Münasebetiyle Türkiye’de Tarih Araştırmaları ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Sempozyumu
Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nün kuruluşunun 50. yıldönümü vesilesiyle Türkiye’de tarih araştırmalarının mevcut durumu, tarihçilikte yeni yaklaşımlar ve temalar konusunu etraflıca tartışarak gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutmak.
06.12.2021 09:30 | Kongre / Sempozyum
PDR Seminerleri 4: Yakın İlişkilerde İstismar
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi'nin 6 Aralık tarihindeki online seminer konuğu Öğr. Gör. Dr. Dilek Avcı
06.12.2021 11:05 | Konferans / Seminer
Yaşam Becerileri Seminerleri 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi'nin 6 Aralık tarihindeki online seminer konuğu Halil İbanoğlu
06.12.2021 14:05 | Konferans / Seminer
Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 6: Grup Çalışması Tasarlama ve Değerlendirme
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi'nin 9 Aralık tarihindeki online seminer konuğu Dr. Zuhal Zeybekoğlu
09.12.2021 11:05 | Konferans / Seminer
İç Mimarlık Eğitiminde Öncelikli Alanların Tespiti ve Değerlendirilmesi Çalıştayı
Çalıştayda, İç Mimarlık alanında öncelikli olarak araştırılması, analiz edilmesi, çözüm üretilmesi ve öneriler geliştirilmesi gereken konu başlıklarının, farklı bakış açılarıyla zengin bir tartışma ve paylaşma ortamında saptanması amaçlanmaktadır.
13.12.2021 09:00 | Kongre / Sempozyum
PDR Seminerleri 5: 21. Yüzyıl Becerileri ve Sosyal Duygusal Öğrenme
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi'nin 17 Aralık tarihindeki online seminer konuğu Doç. Dr. Nurten Karacan Özdemir
17.12.2021 15:05 | Konferans / Seminer